Je bent hier:

Biologische groententeelt

Biologische groenteteelt

De Weidetuin staat voor een duurzame groententeelt. Dat betekent dat er ecologisch verbouwd wordt. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. We maken uitsluitend gebruik van natuurlijke bemesting zoals stalmest en compost. Dat zorgt voor een vruchtbare bodem, een actief bodemleven, compacte planten met sterkere vezels en een sterker wortelstelsel. De enige manier waarop we de natuur verder een handje helpen zijn wat kassen voor warmte minnende groenten zoals tomaten, komkommers en paprika’s. Elk jaar schuiven de gewassen een vakje op binnen de moestuin (vruchtwisseling). Dit roulatiesysteem voorkomt dat ziekten, die eigen zijn aan bepaalde gewassen, zich in de bodem kunnen nestelen.

De omvang van de Weidetuin is 1,6 ha, is afgestemd op een deelname van (op den duur) ongeveer 200 oogstgenoten. Zij kunnen daarvoor van maart tot november groenten van het land halen aan de hand van een redelijk vruchtgebruik. Dat wil zeggen: we gaan ervan uit dat eenieder oogst voor eigen gebruik. Samen vormen we immers een gemeenschap met één gezamenlijk doel: lekker en gezond eten met respect voor de natuur en het duurzame karakter van de Weidetuin.