Je bent hier:

De tuin

De Tuin

De tuin is het meest zichtbare deel van de Weidetuin. Wat een wereld aan geuren. Wat een diversiteit aan planten. Wat een groeipotentieel.

Met de tuin willen we een positieve bijdrage leveren aan de ecologische crisis rondom voedsel, energie en klimaat. We willen investeren in dit stukje grond om het te vergroenen en hopen hiervoor steun te krijgen bij overheden en natuurorganisaties. Het vergroeningsdoel van dit voedselpark kan nader bepaald worden door een viertal subdoelen:

  1. Biologische groenteteelt
  2. Voedseleducatie
  3. Stimulering biodiversiteit van planten en dieren
  4. Groene recreatie

De Weidetuin is een tuinderij waar zo’n 50 groenten, kruiden en (op den duur) bloemen geteeld gaan worden. Denk aan allerlei gangbare groenten zoals spitskool, peulen, boontjes, rode bieten, sla, spinazie, en minder gangbare zoals de warmoes, rammenas e.d. Kortom, alle groenten die het goed doen op cultuur-veengrond.

De Weidetuin gaat werken volgens het zelfoogst-principe: Als u oogstgenoot wordt, neemt u deel aan de tuinderij voor een vast bedrag van € 250,- per persoon per jaar (zie Oogstgenoten). Voor dat geld mag u een heel oogstjaar lang voor eigen gebruik oogsten. Het seizoen loopt van april tot en met eind november, met een ruime uitloop van wintergroenten. Altijd vers en ecologisch verbouwd.

De Weidetuin teelt, dus stelt het teeltplan op (met inspraak van de oogstgenoten), bewerkt de grond, zaait en zorgt voor een ecologisch verantwoorde teelt. Zo kan de groei en de kwaliteit van de gewassen nauwkeurig gevolgd en bewaakt worden.

We hopen te starten in het kalenderjaar 2023. Heeft u belangstelling om oogstgenoot te worden? Stuur dan een mail naar Erjan@weidetuin.nl. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen. Wij beantwoorden met alle plezier uw vragen.